Skip to main content

Ekmek Fırını Doğalgaz Dönüşümü

Türkgaz Mühendislik uzman kadrosu ile ekmek fırınlarının doğalgaz dönüşüm projelerini kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Sistemde Teknik Tadilat Yapılması

İlgili standartlara ve şartnamelere göre tesis edilmiş “TSE Özel İnceleme Raporu” ile onay almış ve sürekli gaz kullanımına müsaade edilmiş Kara Fırın ve Lahmacun Fırınlarına ait tesisatlarda yapılacak her türlü değişiklik, tadilat, iyileştirme v.b. müdahaleler İZMİRGAZ’ dan onay alınarak yapılmaktadır.

Ekmek Fırınlarda Doğalgaz Kullanımı

Bu amaç için imal edilen brülörler; TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara ve TSEK veya TSE belgesine sahip olmadığından, ilgili standarda uygun olarak özel üretilen brülör, bu brülörün kullanılacağı kara fırın ve fırın içerisinde oluşan atık gazın tahliyesinde kullanılacak baca sistemi için “TSE Özel İnceleme Raporu” alınarak Özel İnceleme Raporu Verilmesi Talimatına uygun olarak Proje Onay ve Tesisat Kontrol işlemi yapılmalıdır.